Lock-free multi-thread solutions for multi-core and more - Parallel Scalable Solutions Main menu Parallel Scalable Solutions
TransparentArrow hider
Blank background bar
The digital road leads to massively multi-core computers needing non-blocking programming

 
TJÄNSTER
-  UTBUD
TEKNIKER
   -  NON-BLOCKING 1(4)
   -  NON-BLOCKING 2(4)
   -  NON-BLOCKING 3(4)
   -  NON-BLOCKING 4(4) 


Acrobat Reader Portable Document Format (PDF)

Multithread & Multiprocess: Problems and Solutions

LADDA NER & LÄS Arrow right

 

Tjänster – Tekniker
 
Vi arbetar generellt med de flesta typer av distribuerade och parallella system, i form av allt från inbyggda system till multiprocessor-system och kluster. Vår fokus ligger främst på effektiv och skalbar kommunikation inom dessa system.

De system och utvecklingsmiljöer vi arbetar främst med är: 

  • Multitråd. Multipla trådar som körs inom en applikation, där kommunikation sker via delat minne.
  • Multiprocess. Multipla processer som körs i separata eller inom samma applikation, där kommunikation sker via delat minne eller via meddelandehantering
  • Distribuerade system. Multipla processer som körs på separata plattformar, sammankopplade via kommunikationsnätverk och meddelandehantering.

Vi har kännedom om ett stort antal algoritmer och metoder inom dessa områden. Dessa kan vi anpassa eller skapa nya för specifika behov.

De teknologier vi arbetar främst med är:

  • Icke-blockerande synkronisering. Denna teknologi lämpar sig främst för miljöer med delat minne och kan användas med fördel för multitråd och multiprocess-miljöer med ökad skalbarhet och parallellism som mål.
  • Blockerande synkronisering. Detta inbegriper synkronisering och kommunikation i multitråd och multiprocess-miljöer med hjälp av mutex och semafor-objekt.
  • Realtidssystem. Vi har kunskap om såväl hårda som mjuka realtidskrav och hur dessa kan realiseras på plattformar med eller utan inbyggd parallellism.
  • Meddelandehantering. Vi har kunskap om konstruktion av serversystem där replikering och andra mekanismer kan användas för att skapa driftsäker och skalbara system.

Vi har erfarenhet och kunskap om de flesta moderna datorarkitekturer och operativsystem för persondatorer, arbetsstationer och serversystem. Som kända arkitekturer kan nämnas Pentium, Ultrasparc, PowerPC och MIPS, och kända operativsystem är Windows, Linux, Solaris, Irix med mera.

Arrow left FÖREGÅENDE

 

Click here to view the english language version of the siteCreated by Kobolt.se, www.kobolt.se. ©2008 Parallel Scalable Solutions AB.
Till startsidan