Lock-free multi-thread solutions for multi-core and more - Parallel Scalable Solutions Main menu Parallel Scalable Solutions
TransparentArrow hider
Blank background bar
The digital road leads to massively multi-core computers needing non-blocking programming

 
FÖRETAG
-  OM PSS AB
ORGANISATION
Företag – Organisation
 
Håkan Sundell
Styrelseordförande och Verkställande direktör
Håkan Sundell - Ph.D. in parallel programming

Dr. Håkan Sundell har forskat inom icke-blockerande synkronisering sedan 1999 och är huvudutvecklare av programbiblioteket NOBLE. Han har en mycket gedigen erfarenhet av programmering sedan 1983, och av professionell programutveckling sedan 1995. Håkan är välkänd inom programvaruindustrin internationellt med bland annat produkterna PlaySID och CCS64 med många miljoner användare. Han har bakgrund som utbildare och forskare på Chalmers Tekniska Högskola, utvecklare och konsult inom Sigma-koncernen och Multimedia Innovative, samt det egna företaget Sundell Consulting. Håkan innehar även en tjänst som universitetslektor vid institutionen för data och affärsvetenskap, Högskolan i Borås.


Philippas Tsigas
Styrelseledamot och Forskningsansvarig
Philippas Tsigas - Professor in distributed systems

Prof. Dr. Philippas Tsigas är chef för en framgångsrik forskningsgrupp inom distribuerade system på Chalmers Tekniska Högskola. Han har en mycket stark akademisk bakgrund, har forskat inom icke-blockerande synkronisering sedan 1991, och är initiativtagare till programbiblioteket NOBLE. Philippas är välkänd inom den akademiska världen med över 50 publikationer i internationella journaler och konferenser, och har även erfarenhet av samarbete med industrin. Han har förutom sin bakgrund som lektor och forskare på Chalmers Tekniska Högskola även varit på internationellt renommerade forskningsinstitut som Max-Planck-Institut med flera.
Arrow left FÖREGÅENDE

 

Click here to view the english language version of the siteCreated by Kobolt.se, www.kobolt.se. ©2008 Parallel Scalable Solutions AB.
Till startsidan