Lock-free multi-thread solutions for multi-core and more - Parallel Scalable Solutions Main menu Parallel Scalable Solutions
TransparentArrow hider
Blank background bar
The digital road leads to massively multi-core computers needing non-blocking programming

 
PRODUKTER
-  LÖSNINGAR
NOBLE
   -  VARFÖR?
   -  INNEHÅLL
   -  SYSTEM
   -  PRESTANDA


 

 

 

 

 

 

 

 

 NOBLE Professional Edition:
Evaluation License

BESTÄLL ON-LINE Arrow right
 

 NOBLE Professional Edition:
Demo Version

LADDA NER Arrow right
 


 Produkter – NOBLE – Varför?
 
Med hjälp av NOBLE Professional Edition kan programutvecklare effektivt dra nytta av fördelar som ökad prestanda och skalbarhet, snabbare och enklare produktutveckling, och ökad stabilitet och exekveringsgarantier.

Datorer involverar mer och mer parallellism

Utvecklingen av datorer har sedan några år tillbaka lämnat trenden med allt högra klockfrekvenser. I stället erbjuder ledande processortillverkare nu processorer med inbyggd parallellism för den breda marknaden och designar kontinuerligt för en ökande grad av samtidighet. I denna nya design innehåller processorchipet faktiskt flera logiska processorer, som var och en är kapabel att utföra en individuell uppgift. Den nya multi-core arkitekturen erbjuder redan så många som 4-8 kärnor för standardsystem, och eftersom detta antal bedöms att förbättras avsevärt med varje år, är det inte otänkbart att förvänta sig så många som 256 kärnor inom en nära framtid.

Den nya tekniken är dock inte självklar hur den skall utnyttjas. Programvaror måste utvecklas på ett nytt sätt för att den möjliga prestandahöjningen skall kunna utnyttjas. Programmen måste delas upp i flera programtrådar som kan köras parallellt. För att ändå uppföra sig som ett program för användaren, måste dessa programtrådar regelbundet kommunicera sinsemellan och arbeta på gemensam data. Det är då mycket viktigt att denna kommunikation kan göras så effektiv som möjligt, så att inte flaskhalsar uppstår som kan bromsa den övergripande hastigheten. Det finns många sätt och medel för att implementera parallella program, varav multitrådsprogrammering är känd som den mest effektiva. Dock kan program utvecklade med multitrådsprogrammering vara komplexa att designa och svåra att få korrekta, speciellt eftersom standardmiljöer för utveckling ofta erbjuder en mycket begränsad support och plattform för säker och effektiv multitrådsprogrammering.

Vår lösning på det accelererande behovet av parallella program

Denna nya utveckling har programbiblioteket NOBLE Professional Edition tagit fasta på. Med NOBLE Professional Edition ges programutvecklare ett flertal nya komponenter för effektiv kommunikation mellan programtrådar. Komponenterna finns i olika versioner, skapade med olika teknologier, för att utvecklaren skall kunna välja just den version som passar den aktuella plattformen bäst. Den mest innovativa teknologin, icke-blockerande synkronisering, som även har visat sig mest skalbar i akademiska studier, bygger på synkronisering utan lås. År 2001 utförde Tsigas och Zhang (se artikel) experiment på benchmark-paketet Splash-2 med realistiska applikationer som påvisade mycket påtagliga potentialer för prestandaförbättringar:

Sedan dess har den icke-blockerande teknologin avancerat avsevärt, och NOBLE Professional Edition innehåller det allra senaste inom denna. Grundprincipen i denna teknologi är att ingen programtråd skall kunna blockera någon annan. Eftersom den nya teknologin är mycket avancerad och komplicerad, har den hittills endast varit tillgänglig för ett begränsat antal forskare med hög expertis inom området. Med hjälp av NOBLE Professional Edition kan nu vanliga utvecklare få tillgång till de fördelar som synkronisering utan lås innebär, utan att behöva gå in i tekniska detaljer. Paketerat i denna produkt ingår decennier av forskning och flera år av utveckling.  

Betydelsefulla fördelar med att använda NOBLE Professional Edition

För att belysa det viktigaste; med hjälp av de nya kraftfulla komponenterna i NOBLE kan din applikationsutveckling effektivt dra nytta av följande fördelar:

  • Snabbare och enklare utveckling. Komponenterna kapslar effektivt in komplexiteten och visar upp en välkänd utsida som både känns igen och förstås enkelt av vanliga programutvecklare.

  • Ökad prestanda och skalbarhet. Tack vare den utökade parallellismen, tillåter den icke-blockerande synkroniseringsteknologin som är utnyttjad i NOBLE, ökad prestanda jämfört med traditionella tekniker.

  • Ökad stabilitet och exekveringsgarantier. Förutom utökad parallellism, tillåter den icke-blockerande tekniken i NOBLE också kontinuerlig drift i närvaron av fel såsom stannade trådar i vilken tidpunkt som helst. Dessutom tillåter detta starkare garantier i fråga om värsta fallets exekveringstider, och undviker på så sätt behovet av komplexa analyser som annars normalt behövs för system med real-tidskrav. 

NÄSTA Arrow right

Click here to view the english language version of the siteCreated by Kobolt.se, www.kobolt.se. ©2008 Parallel Scalable Solutions AB.
Till startsidan