Lock-free multi-thread solutions for multi-core and more - Parallel Scalable Solutions Main menu Parallel Scalable Solutions
TransparentArrow hider
Blank background bar
The digital road leads to massively multi-core computers needing non-blocking programming
Academic solutions for practical needs
 
Ta en snabbtur!
Click here to view the english language version of the siteCreated by Kobolt.se, www.kobolt.se. ©2008 Parallel Scalable Solutions AB.
Till startsidan
Parallel Scalable Solutions AB
 
Vi erbjuder lösningar med fokus på prestanda och tillförlitlighet för utveckling av applikationer med senaste multitråd, multiprocess eller distribuerade teknologier:

Vidden av våra lösningar
 
Våra lösningar är speciellt lämpliga för utveckling av program på moderna multi-core och multiprocessor plattformar inom följande områden:

 • Spelutveckling
 • Inbyggda system
 • Vetenskapliga beräkningar
 • Affärs och supportsystem
 • IT och Telecom
 • Övrig programutveckling

Huvudteknologin bakom våra lösningar
 
Huvudteknologin bakom våra lösningar kallas icke-blockerande synkronisering. Kortfattat är idén i denna metod att undvika alla typer av låsande mekanismer och följaktligen åstadkomma betydligt förbättrade prestanda och realtidsegenskaper.

Teorin om denna teknologi är väl etablerad inom forskningskretsar, dock känd för att vara mycket svår att implementera i praktiken. Mycket grundläggande och enkla konstruktioner är redan brett tillgängliga, för exempel i Java's concurrency-paket och i Microsoft's .Net interlocked-paket. Som ledande inom forskning och experter inom implementation, har vi kraftigt vidareutvecklat denna teknologi och kan erbjuda lösningar av mycket bredare omfattning och möjligheter som aldrig setts förut och dessutom inte är tillgängliga någon annanstans.

 

LÄS MER Arrow right

Relaterade dokument
Acrobat Reader Portable Document Format (PDF) Multithread & Multiprocess: Problems and Solutions. Lättvikts teknisk presentation av icke-blockerande synkronisering inom området för multitrådsprogrammering. Ladda ner

  Vi erbjuder paketerade lösningar
 
NOBLE Professional Edition är ett mjukvarubibliotek och ramverk som innehåller mjukvaruimplementationer inom frontlinjen av de mest effektiva lås-fria / vänte-fria algoritmlösningarna för multitråd och multiprocess-kommunikation. Med hjälp av NOBLE Professional Edition, kan programutvecklare effektivt dra nytta av följande fördelar:
 • Ökad prestanda och skalbarhet.
 • Snabbare och enklare produktutveckling.
 • Ökad stabilitet och exekveringsgarantier
NOBLE Professional Edition - Demo Version

Demoversion.

Tillgänglig fritt för Windows
LADDA NER Arrow right


NOBLE Professional Edition - Evaluation Version NOBLE Professional Edition - Personal License NOBLE Professional Edition - Site License

De fulla versionerna av NOBLE Professional Edition erbjuds på antingen utvärdering, personlig eller lokalitets- basis för valda plattformar.

 

LÄS MER Arrow right

Paketerat i denna produkt är decennier av forskning och många år av utveckling. Paketet inkluderar över 30 kraftfulla komponenter som med lätthet kan sättas in i nya eller befintliga applikationer. I mera detalj erbjuder produkten:

 • Standardiserat och transparent gränssnitt.
 • Parallella versioner av vanliga komponenter som Stack, Queue, Deque, Priority Queue, Dictionary, List and Snapshot.

 

LÄS MER Arrow right

Relaterade dokument

Acrobat Reader Portable Document Format (PDF) NOBLE Professional Edition: Applications Programmers Interface. Kort beskrivning av den inkluderade funktionaliteten och syntax av de ingående komponenterna i mjukvarubiblioteket NOBLE Professional Edition. Ladda ner

Acrobat Reader Portable Document Format (PDF)NOBLE Professonal Edition - License Model. Information om licensmodell och produkt-prislista. Ladda ner
 

Nyheter
 
Utvalda nyhets och pressreleaser:

Maj 2008 - Demoversion Tillgänglig
 
En demoversion av NOBLE för Win32 är fritt tillänglig för nedladdning. Biblioteket inkluderar support för både språken C och C++. Huvudsyftet med denna distribution är att fritt utvärdera lämpligheten av NOBLE API och inte för prestanda. Följaktligen innehåller denna version en delmängd av de lås-fria implementationerna tillgängliga i NOBLE Professional Edition.

 

LÄS MER Arrow right

Maj 2007 - Planerad C++ Support
 
Ett projekt har startats att stödja C++ som bas för Noble Professional-biblioteket i tillägg till språket C. Planen är att ha en produkt klar för utgången av detta år.

Nov 2006 - MultiCore Expo
 
Vi deltar med ett föredrag vid MultiCore Expo i München, Tyskland, 14-15 Nov 2006. Föredraget hålls av Dr. Håkan Sundell och Prof. Dr. Philippas Tsigas från Parallel Scalable Solutions.

 

LÄS MER Arrow right

Jun 2006 - Focus Innovation 06
 
Vid denna mötesplats för entreprenörer och investerare i Sverige, är vi deltagande med en posterutställning.

 

LÄS MER Arrow right

Jan 2006 - Essex Radez
 
Det handels och affärsinriktade företaget Essex Radez LLC fortsätter sitt engagemang med Parallel Scalable Solutions, denna gång för ett tre-månaders projekt att utveckla specialdesignade datastrukturer och procedurer för lås-fri minneshantering på en process-orienterad och dynamiskt ansluten arkitektur för delat minne. Sedan 2004 använder Essex Radez specialdesignade datastrukturer med stor framgång i sina server system, skapade av oss i ett tidigare uppdrag.